Tarieven Psychologie2b
Betalings-voorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn hieronder weergegeven en zijn op verzoek verkrijgbaar.

Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Verder gelden voor overige prestaties zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers afzonderlijke maximumtarieven. In 2020 is dit voor Rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 97,50

Tot slot ontvang je als de behandeling is afgesloten de eindnota. Deze is op basis van bovenstaande tabel

Als psycholoog zijnde werk ik contact vrij.

Tarieven Psychologie2b. In eerste instantie zal de behandeling starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Verder is voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. Daarnaast dient de huisarts bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-IV diagnose in te vullen. Verder moet de verwijsbrief voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

Financiële afhandeling basis GGZ

Nadat u de behandeling afsluit, ontvangt u de nota.
De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de prestatie (productgroep) die uw psycholoog met u heeft afgesproken. Ook als de behandeling voortijdig door u wordt afgebroken blijft het tarief van de afgesproken prestatie gelden (conform de richtlijnen van het NZA). Zie tarieven 2021.

Echter is het mogelijk dat gaandeweg het behandeltraject blijkt dat de problematiek ernstiger of complexer is dan aanvankelijk was ingeschat. U kunt dan samen met uw psycholoog besluiten om de prestatie ( Kort, Middel of Intensief ) op te hogen.

Eindfactuur

Tot slot is de eindfactuur het bewijs van de geleverde zorg voor de verzekering. Nadat u deze factuur heeft ontvangen, moet u deze zelf indienen bij de verzekering. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, polis vorm en eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag vergoed.
Verder dient u de hoogte van de vergoeding zelf na te vragen bij de verzekering.
Het bedrag van de eindfactuur is tevens het bedrag dat u over moet maken aan uw psycholoog.

Onverzekerde zorg

U krijgt een factuur na 1 of meerdere gesprekken. Waarbij de betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum dient plaats te vinden.

Tarieven onverzekerde zorg

Een consult via telefoon of e-mail wordt op basis van tijd gefactureerd. Dit met een minimum bedrag van een kwart consult.

Niet nagekomen afspraken

Wanneer u de afspraak niet minstens 24 uur van tevoren heeft afgezegd, krijgt u van de psycholoog een factuur van € 60,00. Deze factuur wordt niet vergoed door de verzekering.

Vragen? Neem hier contact op!
Scroll naar top