Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Ik ben  pragmatisch ingesteld en mijn werkwijze is kortdurend (maximaal rond 12 sessies). In de loop van de jaren dat ik werkzaam ben als therapeut heb ik goede ervaringen opgedaan met cognitieve gedragstherapie. Een combinatie van de traditionele cognitieve therapie en de voor mij essentiële begrippen balans en authenticiteit heb ik gevonden in de ACT . Ik heb gemerkt dat het werkt en er komt ook steeds meer wetenschappelijk bewijs  voor de effectiviteit van deze therapievormen, met name bij stressgerelateerde problematiek, depressie en angststoornissen.

Wat is:

Cognitieve gedragstherapie

Dit is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden:

Cognitieve therapie en gedragstherapie.

De combinatie bestaat uit:

    *Hoe wij naar gebeurtenissen kijken/ hoe wij de dingen die ons overkomen interpreteren. Daar ontstaat ook ons beeld over onszelf uit en zo kunnen we onzeker worden in combinatie met:
    *Hoe je doet want dat beïnvloedt weer hoe je je voelt. Bijvoorbeeld: Als je uit angst bepaalde situaties vermijdt dan zal de angst groter gaan worden in plaats van afnemen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Hypnose

Van hypnose of trance zou je kunnen spreken als er sprake is van een toestand van diepe concentratie en ontspanning waarbij je minder geneigd bent om in je vaste en gebruikelijke patronen te denken (welke vaak een rol spelen in je problemen) en meer openstaat voor creatieve en oplossingsgerichte manieren van waarnemen, denken en handelen.
Zoals hierboven omschreven is hypnose of trance een fenomeen dat we allemaal wel meer of minder kennen en meemaken. In de therapie benutten we dit als hulpmiddel om te komen tot oplossingen, inzichten en verminderen van je klachten.

Mindfulness

Een mindful, “aandachtig” leven betekent niet eindeloos in de lotushouding zitten en mediteren. Het betekent je leven bewust leven alsof elk moment ertoe doet. Mindfulness is het tegenovergestelde van de automatische piloot. Genieten van de positieve dingen, maar ook de onvermijdelijke negatieve gevoelens en gebeurtenissen durven ervaren. Ervaren, observeren en accepteren zonder meteen een oordeel te vellen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Systemisch werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van uw psycholoog, vragen we u dit zo snel mogelijk met uw psycholoog te bespreken. Wij zoeken dan in overleg met u naar een oplossing. Mocht dit echter niet tot een gewenst resultaat leiden dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een landelijke klachten – en geschillenregeling , opgesteld door P3NL. U kunt ook naar het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of het regionale tuchtcollege Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG).

Klachtenreglement Psychologe2B

Kwaliteitsstatuut