EMDR-THERAPIE

Cognitieve Gedrags Therapie

Wat is cognitieve Gedrags Therapie CGT?

Cognitieve gedragstherapie, ook wel bekend als CGT, is een vorm van psychotherapie die gericht is op het veranderen van gedachten, gedrag en emoties die mogelijk negatieve invloed hebben op het dagelijks leven van een persoon. CGT is een evidence-based benadering die zich richt op het samenwerken tussen therapeut en patiënt om problematische gedachten en gedragingen te identificeren en te vervangen door positieve en effectievere copingmechanismen.

Wanneer Cognitieve gedragstherapie

CGT kan effectief zijn bij de behandeling van verschillende psychische problemen, zoals angst, depressie, PTSS en eetstoornissen. Het kan ook helpen bij het beheersen van chronische pijn, angst voor medische procedures en slaapproblemen.

Werkwijze cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie is gebaseerd op het idee dat gedachten en denkpatronen invloed kunnen hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Tijdens een CGT-sessie zal de therapeut de persoon helpen om hun denkpatronen te identificeren en deze te veranderen in positieve en effectievere manieren van denken en handelen.

CGT is gebaseerd op verschillende technieken, waaronder:

– Cognitieve herstructurering: het identificeren van negatieve gedachten en deze vervangen door positieve en realistische gedachten.
– Ontspanningstechnieken: het aanleren van ademhalings- en ontspanningstechnieken om stress en angst te verminderen.
– Exposuretherapie: het geleidelijk blootstellen aan angstaanjagende situaties om de angstreactie te verminderen.
– Gedragsexperimenten: het uitvoeren van praktische oefeningen om negatieve gedachten en gedragingen te verminderen en effectiever copingmechanismen te ontwikkelen.

geschikt voor:

1. Angststoornissen, waaronder paniekstoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en specifieke fobieën.
2. Depressie en stemmingsstoornissen.
3. Obsessief-compulsieve stoornis (OCD).
4. Posttraumatische stressstoornis (PTSS).
5. Eetstoornissen, waaronder anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen.
6. Persoonlijkheidsstoornissen.
7. Chronische pijn, vermoeidheid en andere somatoforme stoornissen.

Cognitieve gedrags therapie


GESCHIKT VOOR:

CGT is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Het is effectiever bij mensen die gemotiveerd zijn om te veranderen en bereid zijn om actief deel te nemen aan hun behandeling. Het is ook geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een kortdurende en gestructureerde therapie. CGT kan ook worden gecombineerd met medicatie, afhankelijk van de specifieke problemen van de persoon.

WERKWIJZE:

  • Intakegesprek
  • Beoordeling: Is dit de juiste therapie