Aanbod

Als gekwalificeerde psycholoog bied ik een scala aan professionele, toegankelijke, en op maat gemaakte diensten gericht op het verbeteren van het welzijn van mijn cliënt. 

Mijn diensten omvatten het uitvoeren van klinische assessments en het bieden van kortdurende of langdurige psychotherapeutische interventies, waaronder cognitieve gedragstherapie, mindfulness-based therapie, oplossingsgerichte therapie, en andere evidence-based technieken. 

Ik help cliënten bij het identificeren van hun probleemgebieden, het ontwikkelen van vaardigheden om hun psychische gezondheid te verbeteren, en het verkrijgen van inzichten om beter om te gaan met stress, angst, depressie, pijn, traumatische ervaringen, eetstoornissen, relatieproblemen, en andere uitdagingen in hun leven. 

Ik werk op een ondersteunende, respectvolle, en vertrouwelijke manier met mijn cliënten, en steun de integratie van hun psychologische en fysieke gezondheid om hen te helpen zichzelf op een positieve en duurzame manier te transformeren. 

Mijn doel is om mijn cliënten te helpen hun volledige potentieel te bereiken en hun levenskwaliteit te verbeteren met behulp van wetenschappelijk onderbouwde methoden op basis van mijn expertise, ervaring en passie voor het werken met mensen zoals jij.

Hierbij een paar voorbeelden van gebruikte methoden

Klachtenregeling bij psychologische hulp

Als je niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van jouw psycholoog, vragen we je dit zo snel mogelijk met jouw psycholoog te bespreken. Wij zoeken dan in overleg met je naar een oplossing. Mocht dit echter niet tot een gewenst resultaat leiden dan kan je jouw klacht kenbaar maken bij een landelijke klachten – en geschillenregeling , opgesteld door P3NL. Je kunt ook naar het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of het regionale tuchtcollege Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG)

psychologische hulp