Aan de slag

Ik ga doelgericht te werk waardoor we samen maximaal rond de twaalf sessies hebben. Tijdens mijn loopbaan als psycholoog heb ik ervaringen opgedaan met verschillende psychologische methodes zoals hypnose of mindfulness.

Psychologische hulp bied ik in een aantal psychologische methodes aan: 

Cognitieve gedragstherapie

cognitieve gedragstherapie

Is een samensmelting van cognitieve en gedragstherapie. 

ACT


act

Acceptance and Commitment Therapy

EMDR


emdr

Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie

Systemische werken

systematisch werken

Ons leren ontwikkelen binnen systemische contexten.

Mindfulness

mindfulness

Uw leven bewust leven alsof elk moment ertoe doet.

Hypnose

Hypnose

Komen tot oplossingen, inzichten en klachten vermindering.

klachtenregeling bij psychologische hulp

Als u niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van uw psycholoog, vragen we u dit zo snel mogelijk met uw psycholoog te bespreken. Wij zoeken dan in overleg met u naar een oplossing. Mocht dit echter niet tot een gewenst resultaat leiden dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een landelijke klachten – en geschillenregeling , opgesteld door P3NL. U kunt ook naar het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of het regionale tuchtcollege Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG)

psychologische hulp
Scroll naar top