Psychologische hulp

Aan de slag met Psychologische hulp

Ik ga doelgericht te werk waardoor we samen maximaal rond de twaalf sessies hebben, vaak zijn er veel minder sessies nodig. Tijdens mijn loopbaan als psycholoog heb ik ervaringen opgedaan met verschillende psychologische methodes .

Psychologische hulp bied ik in een aantal psychologische methodes aan: 

Cognitieve gedragstherapie

cognitieve gedragstherapie

Is een samensmelting van cognitieve en gedragstherapie. 

ACT


act

Acceptance and Commitment Therapy

EMDR


emdr

Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie

Klachtenregeling bij psychologische hulp

Als je niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van jouw psycholoog, vragen we je dit zo snel mogelijk met jouw psycholoog te bespreken. Wij zoeken dan in overleg met je naar een oplossing. Mocht dit echter niet tot een gewenst resultaat leiden dan kan je jouw klacht kenbaar maken bij een landelijke klachten – en geschillenregeling , opgesteld door P3NL. Je kunt ook naar het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of het regionale tuchtcollege Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG)

psychologische hulp