EMDR-THERAPIE

EMDR-Therapie

Wat is EDMR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een psychologische, kortdurende behandeling, die ingezet kan worden als je klachten blijft houden na de ingrijpende gebeurtenis. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een inbraak of overval, mishandeling of (seksueel) geweld, een bedrijfsongeval, seksueel misbruik, een beet door een hond of een bevallingstrauma. Ook als je gepest bent, een negatief zelfbeeld heeft, of weinig zelfvertrouwen heeft kan EMDR ingezet worden. Dit geldt ook voor diverse angstklachten en chronische pijn.

Wanneer is EMDR GESCHIKT?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in jouw leven. Bij sommige mensen ontwikkelen zich psychische klachten die niet van zelf overgaan. Je merkt dat je steeds weer moet denken aan wat je hebt meegemaakt terwijl je dat niet wilt, je wordt emotioneel als je eraan terug denkt, je hebt het gevoel dat je het nog geen plek hebt kunnen geven, je bent prikkelbaar, je slaapt slecht of je hebt last van nachtmerries. Je hebt gevoelens van machteloosheid of schuldgevoel. Je ervaart angstklachten waardoor je mensen of situaties gaat vermijden. Het kan ook zijn dat je het gevoel heeft dat mensen onbetrouwbaar zijn. Als jij veel van deze klachten herkent, en de klachten zijn ontstaan als gevolg van een akelige gebeurtenis (of meerdere) is het mogelijk dat je traumagerelateerde klachten hebt ontwikkeld. Ik zal dit met je in de intake bespreken.

Werkwijze EDMR-Therapie

In het eerste gesprek, het intakegesprek, is het belangrijk dat ik een goed beeld krijg van jouw klacht. Ik bekijk ook of EMDR wel de beste techniek is voor jou om van jouw klachten af te komen. EMDR is in korte tijd erg populair geworden, echter is EMDR geen ‘wondertechniek’ die voor alle klachten werkt. Het kan soms verstandiger zijn met andere technieken te werken. Als EMDR de beste techniek is voor jouw klacht zullen we de relevante gebeurtenissen kort op een rijtje zetten zodat ze later gebruikt kunnen worden. In de eerste EMDR-sessie zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken met bijkomende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de ingrijpende gebeurtenis te verzamelen, daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal je dan vragen opnieuw aan de gebeurtenis te denken in combinatie met de afleidende stimulus. In de meeste gevallen is dat mijn hand, of de koptelefoon met geluiden die afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series). Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal u dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang of gevoelens en lichamelijk sensaties. Ik zal je dan vragen je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt. Regelmatig zal ik jou vragen om jouw gevoel qua intensiteit op een schaal te zetten van 0 tot 10. Je merkt dan tijdens de sessie zelf al dat de intensiteit afneemt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er in stapjes toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat het beeld verandert of dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Het gevolg hiervan is dat de ingrijpende gebeurtenis steeds meer een plek krijgt in jouw levensgeschiedenis. Op deze manier wordt er, veelal in een beperkt aantal sessies, gewerkt aan jouw klacht tot deze volledig en voelbaar verwerkt is.

EMDR-THERAPIE


GESCHIKT VOOR:

U merkt dat u steeds weer moet denken aan wat u heeft meegemaakt terwijl u dan niet wilt, u wordt emotioneel als u eraan terug denkt en heeft het gevoel dat u het nog geen plek heeft kunnen geven, u bent prikkelbaar, u slaapt slecht of u heeft last van nachtmerries.

WERKWIJZE:

  • Intakegesprek
  • Beoordeling: is EMDR de juiste therapie
  • Start van de EMDR-sessies