Vergoeding en tarieven psycholoog

Kosten


Kosten

Als u overweegt behandeling te zoeken bij Psychologie2b, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de kosten en vergoedingen. Hieronder vindt u informatie over hoe de kosten worden berekend en vergoed.

Vergoeding van psychologische zorg

Behandelingen bij Psychologie2b worden in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor vergoeding is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, zoals geregeld in de Zorgverzekeringswet.

Uw zorgpolis

Aangezien ik geen contract heb met uw verzekeraar, vergoedt deze doorgaans ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De resterende kosten zijn voor uw eigen rekening. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2024) dient altijd door uzelf te worden voldaan, dit is bij alle psychologen het geval.

Kostenberekening en tarieven

De kosten voor psychologische zorg worden berekend aan de hand van het zorgprestatiemodel, afhankelijk van de aard, duur van het contact en de kwalificaties van de behandelaars. U kunt meer informatie vinden over dit model op www.zorgprestatiemodel.nl. Voor vragen over tarieven kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

Niet tijdig afgezegde afspraken

Het niet tijdig afzeggen van afspraken wordt in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars en bedragen doorgaans €75, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Facturering

Facturering gebeurt rechtstreeks aan u, de cliënt, op maandelijkse basis. Na ontvangst van de factuur heeft u ten minste vier weken de tijd om de betaling te voldoen. U kunt deze factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

Heeft u nog vragen over de kosten of vergoedingen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.