Behandeling psycholoog: vanuit de basisverzekering vergoed?

Allereerst zal de behandeling psycholoog zal starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Verder moet in de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. Daarnaast huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-IV diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

Als psycholoog zijnde werk ik contract vrij!

Verwijzing huisarts

Om voor behandeling in de basis GGZ in aanmerking te komen is ten eerste een verwijzing van de huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist) noodzakelijk. Daarnaast moet op deze verwijzing moet expliciet vermeld staan dat het een verwijzing naar de basis GGZ betreft. Alleen dan komt u ook bij mij in aanmerking voor verwerkte zorg.

Communicatie met verwijzer

In het belang van uw behandeling kan het nuttig zijn om te overleggen met uw huisarts c.q. verwijzer. Verder is het na afsluiting van de behandeling gebruikelijk een eindrapportage te sturen naar de huisarts/verwijzer. Echter kan dit alleen na uw toestemming. Na de akkoordverklaring aan het eind van deze behandelovereenkomst wordt u gevraagd deze toestemming te geven.

Vanuit basisverzekering vergoed

Vanuit basisverzekering vergoed! U wordt zonder wachtlijst snel geholpen! Verder vindt de Intake basis-ggz diagnostiek meestal dezelfde week of de week na de telefonische screening plaats.

Behandelingen in de basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Echter betekent dit wel dat u rekening moet houden met uw jaarlijkse eigen risico.

Basis GGZ

Echter heeft uw psycholoog geen contracten afgesloten met de zorgverzekeringen. Dit betekent dat de vergoeding op restitutiebasis gaat. Verder is hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis vormzoals budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis. (Zie overzicht op www.contactvrijepsycholoog.nl).

Tot slot stellen sommige zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden. Daarom adviseer ik u van tevoren een behandeltraject bij mij te starten en zelf na te vragen ( advies: via email of schriftelijk) bij uw eigen verzekeraar in hoeverre zij de behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ vergoeden bij een GZ psycholoog. Ik ben een vrijgevestigde psycholoog in het bezit in van een Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut’ . Ik heb bewust geen contracten afgesloten met verzekeraars.

Scroll naar top